Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door bedrijf. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar bedrijf. bedrijf biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of content creators zijn.Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bezoek de website dan niet en maak geen gebruik van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.Op alle nieuwe functies of tools die aan de huidige shop worden toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de site blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen.Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit biedt ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

Ā 

SECTIE 1 - BEPALINGEN VOOR DE ONLINE SHOP

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waarin u verblijft, of dat u meerderjarig bent in het land waarin u verblijft en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden gebruik te laten maken van deze website.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de service niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving in uw land (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beƫindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook diensten te weigeren.

U begrijpt dat uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service, of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiƫren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beĆÆnvloeden deze Voorwaarden niet op andere wijze.SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Ā 

Ā 

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op uw computerscherm.

We behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of land. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

Ā 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze limieten kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst via dezelfde klantenaccount of met dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of afleveradres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven toen de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door dealers, wederverkopers of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, beheren of waarop we geen invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (waaronder de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Ā 

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden brengen die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan, en wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Ā 

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u specifieke inzendingen indient (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) in reactie op onze uitnodiging of creatieve ideeƫn, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder onze uitnodiging, gaat u ermee akkoord dat we alle Opmerkingen die u indient op elk gewenst moment en zonder beperkingen kunnen bewerken, kopiƫren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. We zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen of (3) te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het monitoren, bewerken of verwijderen van Inhoud die we, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten, publicatierechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van de opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan informatie op onze website of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productomschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum in de Service of op een gerelateerde website dient te worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het verboden om de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verzenden; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoren of kunnen verstoren; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharming, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet in gevaar te brengen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beƫindigen indien u een van de verboden gebruikswijzen schendt.

Ā 

SECTIE13-AFWIJZING VAN GARANTIE;BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder kennisgeving kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service of de onmogelijkheid om de Service te gebruiken op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u beschikbaar worden gesteld, worden geleverd (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal , onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Service of enig product verkregen via de Service, of voor enige andere claim met betrekking op enigerlei wijze tot het gebruik van de Service of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Service, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Ā 

SECTIE 14 - COMPENSATIE

U gaat ermee akkoordĀ  en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Ā 

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en zal een dergelijke vaststelling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Ā 

SECTIE 16 - BEƋINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vĆ³Ć³r de BeĆ«indigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beĆ«indiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beƫindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beƫindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.

Als u, naar ons eigen inzicht, niet voldoet of wij vermoeden dat u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beƫindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beƫindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze services (of een deel daarvan) ontzeggen.

Ā 

SECTIE 17 - GEHELE CONTRACT

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden uitgelegd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.

Ā 

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten die wij u verstrekken, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van HONGKONG.

Ā 

Ā 

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Ā 

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar service@adwwq.com.

Noiranca Limited
Floor 14, Peak Castle, No. 476 Castle Peak Roadļ¼ŒCheung Sha Wanļ¼ŒHong Kong